– Set pris på at ein ser viktigheita av frivillig arbeid