Slik vil dei prioritere for å sikre nok utdanna lærarar i klasserommet