Førar nekta å avgi blodprøve - den blei tatt med tvang