110 millionar til å utvikle nye helsetilbod - også i Helse Førde