Eid vgs. : - Elevar frå ytre må vurdere om dei skal halde seg heime