Fryktar permitteringsbølgje og konkursar i bygg og anlegg