Dette er resultatet på førehandsrøystene i Kinn

foto