Øystein Nes frå Inviro innrømmer at eit prosjekt som Nordfjord Smarthus kostar, og at budsjettet for lengst er overskride.

– Då er det fantastisk kjekt å få dette tilskotet til prosjektet, smiler han.

Veks fram

Smarthuset veks sakte men sikkert fram rett nedanfor Eid vidaregåande skule, og elevane er i full gang med jobbinga. Nokre jobbar på taket, andre blandar sement. Her er litt å gjere enten du går bygg, betong, elektro eller design. Til dømes har Tif/industriteknologi på Eid vgs. gjort ein stor jobb med stålarbeidet i lag med bedrifta Stryvo i Stryn.

Nokre av elevane som er me dpå bygginga av smarthuset. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes.
Samarbeid er viktig når ein jobbar på ein byggjeplass. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes.

Samarbeid

Smarthuset er eit samarbeidsprosjekt, og det er elevar frå Eid og Stryn vidaregåande skule som er involvert. I tillegg er 36 lokale bedrifter med på prosjektet.

– Dette er eit stort Nordfjordprosjekt, stadfestar Nes.

I det nye smarte huset ved Eid vgs. vil ein ta i bruk den nyaste og beste teknologien både innan bygg, elektro, data og automasjon, og gjere den tilgjengeleg for «kvarmannsen». Her kan ein kome og sjå kva moglegheiter som finst der ute. Samtidig får elevar, studentar og næringsliv nytte bygget til læring, utvikling og innovasjon.

Arbeidet er i full gang med bygging av smarthus. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes.

Viktig med rekruttering

- Det er kjekt å følgje dette prosjektet over tid, og for oss er det naturleg å gi eit tilskot, seier Ørjan Skåden, banksjef for bedriftsmarknad for Nordfjord i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Han viser til at dei er opptatt av rekruttering.

– Og gjennom smarthuset får ein rekruttering på ein heilt annan måte. Her er det elevane sjølve som gjere jobben. For oss er det også viktig  at så mange bedrifter er med, seier han.

Ørjan Skåden frå Sparebanken Sogn og Fjordane overleverte den synlege sjekken på 750.000 kroner til Nordfjord Smarthus ved Øystein Nes frå Inviro. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes
Her jublar dei over 750.000 kroner til byggeprosessen av smarthuset. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes.

Samfunnsnyttige tiltak

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane deler kvart år ut gåver av overskotet frå Sparebanken Sogn og Fjordane til samfunnsnyttige tiltak. Gåvene skal bygge opp om visjonen om å vere ei drivkraft for Sogn og Fjordane, og skal fremje verdiane; mangfald, trivsel og utvikling.

Nyleg vart den synlege sjekken på 750.000 kroner til smarthuset overlevert.

– Ei av dei viktigaste oppgåve våre er å støtte opp om slikt som dette. Vi skal vere med på fleire tilsvarande prosjekt i framtida, lovar Skåden.

– Vi håper dette vert eit bygg som heile regionen kan vere stolte av, seier Øystein Nes.