Føreslår å stoppe arbeid med fjordvarmeutbygging i Selje