Kommunedirektøren: - Bør etablerast i eit mindre konfliktfylt område