Trygg Trafikk har gjennomført kartlegginga saman med If. Tala kjem frå politiet, og dataa er analyserte av Ipsos.

21 prosent av barn frå eitt til ni år sit uforsvarleg sikra i bilen. Talet har gått litt opp frå førre kartlegging i 2022, då talet var 18 prosent.

Dei vanlegaste feila er at belta ofte er festa under armen til barnet, ned på overarmen eller bak ryggen, ifølgje kommunikasjonsrådgivar Silje Kristine Hansen i Trygg Trafikk. Ho peikar også på hyppigheit av slakke eller tvinna belte, laus eller feilmontert barnestol og barn plassert framfor aktiv kollisjonspute.

– Alle foreldre ønskjer at barna skal sitja så trygt som mogleg. Derfor trur eg dette handlar om vankunne eller misforstått snillheit. Mange gir nok etter når barna klagar over at beltet er for stramt. Sanninga er at lause belte kan vera livsfarlege. Det skal sitja stramt ned på hoftene, godt inn på skulder og så tett på kroppen som mogleg, seier ho.

(©NPK)