86 prosent av dei vaksne er fullvaksinerte i Stad

foto