86 prosent av dei vaksne er fullvaksinerte i Stad

foto
Ordførar Alfred Bjørlo og kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld gleder seg over god oppslutning om vaksinasjonsprogrammet. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes