Sluttar å oppdatere dagleg

foto
Helse Førde vil framover oppdatere koronatala ein gong i veka, i staden for kvar dag. Foto: tormod flatebø