Gode søkjartal i år

foto
Ifølgje Terese Balsnes ved Fjordane folkehøgskule har det aldri før vore så god søking som i år. No er det berre nokre få ledige plassar igjen og allereie er fleire av linjene fulle. Foto: olin maria yri