Seks nye positive prøver i helga

foto
I løpet av dei siste åtte dagane har 18 av 1584 analyserte prøver vore positive, viser tala til Helse Førde. Foto: ILL.FOTO