Endå eit butikklokale står tomt

foto
Butikken Grønt Samvirke, som heldt til i sørenden av Eidsgata er no lagt ned. Foto: OLIN MARIA YRI