Analyserte 207 prøver - ingen positive

foto
I løpet av dei siste åtte dagane har 18 av dei analyserte prøvene vore positive, viser Helse Førde sine tal. Foto: tormod flatebø