Åtte melde for å ha delteke på fest i Kristiansand