Ropstads gule kort skal sikre alle barn eit fritidstilbod