Jensen: – For mykje forbrukslån kan bli eit samfunnsproblem