Her vert det vegarbeid og stenging i tida framover