– No er det god tilgang på vaksine

foto
Thomas Vingen Vedeld, kommuneoverlege i Stad, oppmodar dei som ikkje har fått første dose eller bestilt seg time om å nettopp gjere dette så snart som mogleg. Foto: Tormod Flatebø.