Folkemøte om utvikling av Selje

foto
Hotelltomta i Selje vert av fleire karakterisert som ei perle, med Seljesanden som næraste nabo. No inviterer Stad Vekst til folkemøte, der utvikling av Selje står på dagsorden. Foto: Ill. Link Arkitektur