Nytt løyve til Statt Torsk i Rekvika – får doble produksjonen

foto