Felles gjenbruksstasjon vil bli eit dårlegare tilbod