Færre born blir fødde, men trenden kan no snu, trur SSB-forskar