Færre enn før er medlem i eit trus- eller livssynssamfunn

foto