Meir vedlikehald og mindre investeringar blir varsla i ny Nasjonal transportplan