Måtte punge ut for manglande vintermerking av dekk

foto