Den liberale høgsterettsdommaren Stephen Breyer går av med pensjon