– Fridom frå diktatur er grunnleggande som menneskerett