Dei folkevalde i Vestland fylkeskommune får bra betalt