INP krev at det blir laga ein plan for ny barnehage