16 danseelevar og to instruktørar sett i karantene

foto