Nye brukonsept for Anda-Lote blir presentert for fyrste gong