Du får låne friluftsutstyr på to BUA i Stad

foto
Volontørane Sofya Mishchenko og Noa Goldfryd Sprukt fortel om godt besøk på BUA Eid, som ligg på Nordfjordeid ved LA-bygget på Langeland. Det kjem også folk frå både Stryn og Gloppen hit for å låne utstyr, fortel dei to blide damene som stiller opp via Eid Frivilligsentral. Foto: Anna Wuttudal