Person i Stad smitta - vore på jobbreise i utlandet

foto
Ein person i Stad har fått stadfesta covid-19 smitte og er no i isolasjon, stadfestar kommunoeverlege Thomas Vingen Vedeld.