Medietopp og demokratiforkjemparar dømde i Hongkong