Barn og unge har hatt ei aktiv veke på sommarskule

foto
Veke 25 var den første sommarskuleveka, og Eid Fotball var blant dei som arrangerte. Det heile vart avslutta torsdag, og på grunn av fotballkamp i Stryn var ikkje alle dei 25 deltakarane med då. Foto: olin maria yri