Får utvida løyve til å ta rømt oppdrettsfisk i Eidselva