Tunnel blir ikkje opna før geolog har vore på staden