Fekk ikkje køyre vidare før sikthindrande gjenstandar vart tatt bort