-Det er avgjerande manglar ved vurderinga som ligg til grunn for tilrådinga om nedlegging av BOS