Sjå korleis folketalet i di bygd endra seg frå 2020 til 2023

foto