Åtte lokasjonar er vurdert - så mykje billegare er Mel