Vegvesenet oppmodar til å legga om til vinterdekk på tunge køyretøy