Opning av kaldfjøs for ammekyr og sau på Nor

foto