– Offentlege toalett og vegar er eit offentleg ansvar, men vi som operatør må vere med å finansiere

foto