Desse tre trekka kan gi høgare risiko for hjarteinfarkt

foto