Vogntog fekk bruksforbod og eigar vert meldt til politiet